Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите павила за внос - COM(2014) 321
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for imports - COM(2014) 321 final
Дата на документа: 10/07/2014
№ на документ: 11668/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове