Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ - COM(2014) 377
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid - COM(2014) 377
Дата на документа: 14/07/2014
№ на документ: 11724/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове