Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерките, които Съветът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки - COM(2014) 318 final
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures that the Union may take in relation to the combined effect of anti-dumping or anti-subsidy measures with safeguard measures - COM(2014) 318 final
Дата на документа: 14/07/2014
№ на документ: 11636/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове