Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 15626/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices - 14493/12 PHARM 71 SAN 215 MI 597 COMPET 600 CODEC 2305 - COM(2012) 542 final - 14499/12 PHARM 72 SAN 216 MI 598 COMPET 599 CODEC 2312 - COM(2012) 541 final
Дата на документа: 30/10/2012
№ на документ: 15626/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове