Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз (обсъждания на законодателни актове/открити обсъждания)1
Заглавие на английски: Transmission to the national parliaments of minutes of meetings of the Council of the European Union (legislative/public deliberations)1
Дата на документа: 24/07/2014
№ на документ: 3744/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове