Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3193-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - Дата: 22 октомври 2012 г., понеделник (10,00 ч.) и 23 октомври 2012 г., вторник Място: сграда KIRCHBERG Conference Centre 4, place de l'Europe, 1499 Luxembourg/Люксембург
Заглавие на английски: 3193rd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Agriculture and Fisheries) - Date: Monday 22 October 2012 (10:00) and Tuesday 23 October 2012 Venue: KIRCHBERG building Conference Centre 4, place de l'Europe, 1499 LUXEMBOURG
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: 4682/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове