Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави - Приета от Съвета на 4 октомври 2012 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries - Adopted by the Council on 4 October 2012
Дата на документа: 04/10/2012
№ на документ: 11917/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове