Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 15485/14
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (Cepol), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA doc. 12013/1/14 REV 1 ENFOPOL 222 CODEC 1639 - COM(2014) 465 final/2
Дата на документа: 13/11/2014
№ на документ: 15485/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове