Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES
Заглавие на английски: 3371st meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 2 and 3 March 2015 Time: 10.00, 10.00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS
Дата на документа: 13/02/2015
№ на документ: 1524/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове