Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 6223/15
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2004,(EC) No 2187/2005 and (EC) No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97 [doc. 9934/14 PECHE 258 CODEC 1310 - COM(2014) 265 final]
Дата на документа: 16/02/2015
№ на документ: 6223/15
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове