Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване - Приета от Съвета на 2 март 2015 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 94/62/EC as regards reducing the consumption of lightweight plastic carrier bags - Adopted by the Council on 2 March 2015
Дата на документа: 04/03/2015
№ на документ: 5094/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове