Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3353-то заседание на Съвета на Европейския съюз - (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)), проведено в Брюксел на 4 и 5 декември 2014 г.
Заглавие на английски: 3353rd meeting of the Council of the European Union - (COMPETITIVENESS (Internal Market, Industry, Research and Space)) held in Brussels on 4 and 5 December 2014
Дата на документа: 16/02/2015
№ на документ: 16515/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове