Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 — Изложение на мотивите на Съвета — Прието от Съвета на 20 април 2015 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 - Adopted by the Council on 20 April 2015
Дата на документа: 21/04/2015
№ на документ: 5932/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове