Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект за коригиращ бюджет № 5/2015 към общия бюджет за 2015 г. — предаване на парламентите на държавите членки
Заглавие на английски: Draft amending budget No 5/2015 to the general budget for 2015 - Transmission to Member States parliaments
Дата на документа: 23/06/2015
№ на документ: 3130/15
Вид документ: Бюджет
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове