Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз — Изложение на мотивите на Съвета — Приета от Съвета на 23 юни 2015 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
Дата на документа: 24/06/2015
№ на документ: 9375/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове