Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО - 8153/15 ENV 229 ENER 123 IND 57 TRANS 136 ENT 65 SAN 116 PARLNAT 33 CODEC 555 № док. Ком.: 18167/13 ENV 1235 ENER 600 IND 388 TRANS 693 ENT 356 SAN 555 PARLNAT 325 CODEC 3086 - COM(2013) 920 final
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - 8153/15 ENV 229 ENER 123 IND 57 TRANS 136 ENT 65 SAN 116 PARLNAT 33 CODEC 555 No. Cion doc.: 18167/13 ENV 1235 ENER 600 IND 388 TRANS 693 ENT 356 SAN 555 PARLNAT 325 CODEC 3086 - COM(2013) 920 final
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: 9247/15
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове