Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ
Заглавие на английски: COUNCIL REGULATION on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: 8282/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове