Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Заглавие на английски: COUNCIL REGULATION laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: 8284/15
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове