Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3392-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 28 и 29 май 2015 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES
Заглавие на английски: 3392nd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 28 and 29 May 2015 Time: 9.30, 10.00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS
Дата на документа: 13/05/2015
№ на документ: 2478/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове