Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3371-во заседание на Съвета на Европейския съюз - (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ) (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)проведено в Брюксел на 2 и 3 март 2015 г.
Заглавие на английски: 3371st meeting of the Council of the European Union - (COMPETITIVENESS (Internal Market, Industry, Research and Space)) held in Brussels on 2 and 3 March 2015
Дата на документа: 16/03/2015
№ на документ: 6735/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове