Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3374-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 9 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3374th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) - Date: 9 March 2015 Time: 9.30 Venue: Brussels
Дата на документа: 06/03/2015
№ на документ: 6520/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове