Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика — Изложение на мотивите на Съвета — Приета от Съвета на 5 март 2015 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics - Adopted by the Council on 5 March 2015
Дата на документа: 05/03/2015
№ на документ: 5161/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове