Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3431-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 30 ноември и 1 декември 2015 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES
Заглавие на английски: 3431st meeting of the Council of the European Union - (COMPETITIVENESS (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 30 November and 1 December 2015 Time: 9.30, 10.00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS
Дата на документа: 13/11/2015
№ на документ: 4602/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове