Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г.: Собствени ресурси и Европейски надзорен орган по защита на данните
Заглавие на английски: Draft amending budget No 8 to the general budget for 2015: Own resources and European Data Protection Supervisor
Дата на документа: 10/11/2015
№ на документ: 4469/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове