Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3423-то извънредно заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 9 ноември 2015 г. Час: 16,30 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3423rd extraordinary meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 9 November 2015 Time: 16.30 Venue: Brussels
Дата на документа: 06/11/2015
№ на документ: 13670/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове