Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3423-то извънредно заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 9 ноември 2015 г. Час: 16,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES
Заглавие на английски: 3423rd extraordinary meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 9 November 2015 Time: 16.30 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS
Дата на документа: 30/10/2015
№ на документ: 4437/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове