Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3431-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 30 ноември и 1 декември 2015 г. Час: 9,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3431st meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 30 November and 1 December 2015 Time: 9.00, 10.00 Venue: Brussels
Дата на документа: 26/11/2015
№ на документ: 14468/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове