Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 9511/16
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules on the making available on the market of CE marked fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 [7396/16 ENT 56 MI 176 AGRILEG 32 ENV 185 CHIMIE 16 IND 58 CODEC 347 IA 11 + ADD 1 - COM (2016) 157 FINAL]
Дата на документа: 26/05/2016
№ на документ: 9511/16
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове