Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3470-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 26 и 27 май 2016 г. Час: 14,00 ч., 9,30 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3470th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 26 and 27 May 2016 Time: 14.00, 9.30 Venue: Brussels
Дата на документа: 24/05/2016
№ на документ: 9015/16
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове