Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 9027/16
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons. ST 14422/15 GENVAL 60 JAI 903 MI 742 COMPET 533 COMIX 62 CODEC 1557 [COM(2015) 750 final]
Дата на документа: 23/05/2016
№ на документ: 9027/16
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове