Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3503-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 28 и 29 ноември 2016 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3503rd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 28 and 29 November 2016 Time: 9.30, 10.00 Venue: Brussels
Дата на документа: 24/11/2016
№ на документ: 14509/16
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове