Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени в оценката за 2017 г. на прилагането от Нидерландия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of The Netherlands on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy
Дата на документа: 25/01/2019
№ на документ: 5253/19
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове