Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Норвегия на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of return
Дата на документа: 24/01/2019
№ на документ: 5237/19
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове