Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Кралство Испания на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of the Kingdom of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation
Дата на документа: 23/01/2019
№ на документ: 5245/19
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове