Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за преодоляване на недостатъците, установени в оценката на Испания за 2017 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border
Дата на документа: 26/11/2018
№ на документ: 14310/18
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове