Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност в периода юли 2017 – декември 2018 година
Заглавие на английски: Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security (COSI) for the period July 2017 - December 2018
Дата на документа: 19/03/2019
№ на документ: 7500/19
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове