Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System
Дата на документа: 21/11/2019
№ на документ: 14164/19
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове