Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект за Решение на Съвета за укрепване на Евроюст за изменение на Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност и изменено с Решение 2003/659/ПВР на Съвета
Заглавие на английски:
Дата на документа: 07/01/2008
№ на документ: 5037/08
Вид документ: Проекторешение
Автор: Група държави-членки
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове