Заседания
Комисия по правни въпроси
08/10/2020, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Изслушване на предложения кандидат за председател на Централната избирателна комисия.
Форма за търсене
Ключова дума
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми