Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно проекторешение за разискване по питане №154-05-6/19 януари 2011 г от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова относно компенсиране ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
Номер на питане 154-05-6
Дата на питане 19/01/2011
Номер на предложение 154-02-16
Дата на предложение 18/02/2011
Статус проведено
Дата на насрочване 18/02/2011
Дата на провеждане 25/02/2011
Вносител
 
Проекторешения