Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проекторешение за разискване по питане № 254-05-168/25.09.2012 г от народния представител Димчо Михалевски до г-н Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
Номер на питане 254-05-172
Дата на питане 03/10/2012
Номер на предложение 254-02-137
Дата на предложение 02/11/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 02/11/2012
Дата на провеждане 16/11/2012
Вносител
 
Проекторешения