Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 854-05-18/08.03.2018 г. от народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването
Номер на питане 854-05-18
Дата на питане 08/03/2018
Номер на предложение 854-00-28
Дата на предложение 30/03/2018
Статус проведено
Дата на насрочване 30/03/2018
Дата на провеждане 05/04/2018
Вносител
 
Проекторешения