Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 854-05-33/09.05.2018 г. от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България
Номер на питане 854-05-33
Дата на питане 09/05/2018
Номер на предложение 854-00-38
Дата на предложение 01/06/2018
Статус проведено
Дата на насрочване 01/06/2018
Дата на провеждане 29/06/2018
Вносител
 
Проекторешения