Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 954-05-26/26.06.2019 г. от народните представители доц. Георги Йорданов, проф. Георги Михайлов, проф. Анелия Клисарова, д-р Илиян Тимчев, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти
Номер на питане 954-05-26
Дата на питане 26/06/2019
Номер на предложение 954-00-41
Дата на предложение 05/07/2019
Статус проведено
Дата на насрочване 05/07/2019
Дата на провеждане 25/07/2019
Вносител
 
Проекторешения