Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 954-05-51/20.11.2019 г. от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана от потребителите и финансовите инструменти, предвидени за това
Номер на питане 954-05-51
Дата на питане 20/11/2019
Номер на предложение 954-00-93
Дата на предложение 06/12/2019
Статус проведено
Дата на насрочване 06/12/2019
Дата на провеждане 13/12/2019
Вносител
 
Проекторешения