Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проект на Решение във връзка с разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост
Номер на питане
Дата на питане
Номер на предложение 854-02-38
Дата на предложение 15/02/2008
Статус проведено
Дата на насрочване 22/02/2008
Дата на провеждане 22/02/2008
Вносител
 
Проекторешения