Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-55/22.11.2017 г. от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
Номер на питане 754-05-55
Дата на питане 22/11/2017
Номер на предложение 754-00-134
Дата на предложение 08/12/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 08/12/2017
Дата на провеждане 15/12/2017
Вносител
 
Проекторешения