Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно проекторешение за разискване по питане
Номер на питане 954-05-16
Дата на питане 14/10/2009
Номер на предложение 954-02-83
Дата на предложение 23/10/2009
Статус проведено
Дата на насрочване 23/10/2009
Дата на провеждане 30/10/2009
Вносител
 
Проекторешения