Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация относно ситуацията в Сирия
09/03/2012

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

относно ситуацията в Сирия

Народното събрание на Република България,

– като подкрепя стремежа и правото на сирийския народ на свобода, демокрация и човешко достойнство в условията на мир и стабилност;

– като категорично осъжда продължаващите кръвопролития, нарушаване на човешките права в Сирия, както и констатираните от Независимата анкетна комисия на Организацията на обединените нации престъпления срещу човечеството;

– като изразява силното си безпокойство от постоянно влошаващата се хуманитарна обстановка в страната, която в някои райони вече придобива измеренията на истинска хуманитарна катастрофа – обсада на значителни части от населението, без достъп до вода, храна, електричество и комуникации;

– като оценява провеждането на референдум за нова Конституция на Сирия и насрочването на парламентарни избори на фона на нестихващото насилие в страната като напълно неадекватни на ситуацията действия;

– като подкрепя решимостта на българското правителство да продължи да отстоява позицията си за необходимостта от спазване на човешките права и демократизацията на сирийската държава и общество;

– като насърчава активното участие на България във всички международни инициативи за прекратяване на насилието, облекчаване на страданията на сирийския народ и намиране на мирно разрешение на настоящата криза,

ДЕКЛАРИРА:

• Настоява за незабавно прекратяване на насилието и осигуряване на хуманитарни коридори до бедстващото население.

• Подкрепя засилване на натиска и установяване на ефективни санкции срещу режима, включително прекратяване на всякакви оръжейни доставки.

• Призовава за единодействие на международната общност и гарантиране на пълно съдействие за мисията на специалния пратеник на Организацията на обединените нации и Лигата на арабските държави по кризата в Сирия Кофи Анан.

• Подкрепя предложения от Арабската лига план, който предвижда доброволно оттегляне на Башар ал Асад от управлението на страната и осигуряване на мирен преход към демокрация, основана на многопартийна система, зачитане на правата на човека, свобода на медиите.

• Подчертава необходимостта всички бъдещи етапи от развитието на Сирия да поставят във фокус защитата на правата на всички сирийски граждани, без оглед на тяхната религиозна, етническа или друга принадлежност.

• Присъединява се към призивите за подобряване на координацията между опозиционните групи в Сирия и призовава към започването на широк и приобщаващ политически диалог за гарантиране на национално помирение и реални демократични реформи.

Декларацията е приета от 41-ото Народно събрание на 16 март 2012 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3201