Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация на Народното събрание на Република България
28/04/2017

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

на Народното събрание на Република  България

Народното събрание на Република България изразява дълбока тревога от развитието на кризата в Република Македония. Нахлуването в сградата на парламента и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане. Като парламентаристи смятаме, че агресията срещу нашите колеги е недопустимо посегателство върху институцията Парламент и върху демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове.

Надяваме се, че президентът на Република Македония и водещите политически сили ще предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане в полето на политиката.

Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазването на Конституцията и законите на страната.

Призоваваме към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона.

Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република Македония.

В рамките на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз България ще работи за ускоряване на процеса на присъединяването на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз с цел гарантиране на мира и развитието в цяла Югоизточна Европа.

Декларацията е приета от 44-то Народно събрание на 28 април 2017 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3171